Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Warsztaty w siedzibie głównej Cisco Polska w Krakowie

Firma Cisco Polska zaprasza 25 uczniów naszej szkoły na całodniowe warsztaty zawodowe w siedzibie głównej Cisco Polska w Krakowie. Warsztaty odbędą się w dniu 27. 10. 2017 r. w godzinach: 9:30 – 17:00. Cisco Polska zapewnia lunch w trakcie trwania warsztatów. Koszty podróży i ubezpieczenia ponosi uczeń.

  • wyjazd w dniu 27.10.2017 godz. 6:50 (Dw. Centralny),
  • powrót w dniu 27.10.2017 godz. 20:17 (Dw. Centralny)
  • koszt podróży i ubezpieczenia: 180 zł (podróż pociągiem EIP-pendolino + ubezpieczenie)

Zaproszenie kierowane jest do klas IV, III i II technikum informatycznego.

Zgłoszenia uczniów chętnych do udziału w warsztatach proszę wysyłać na adres: alicja.karczmarczyk@tm1.edu.pl do dnia 13.10.2017 (piątek) do godz. 15:00

W przypadku zbyt dużej liczby chętnych pierwszeństwo będą mieć:

  • uczestnicy zawodów finałowych „Potyczki Młodych Adminów” w kategorii Cisco w 2017
  • uczniowie z wyższą oceną z Cisco CCNA w roku szk. 2016/2017
  • uczniowie z najwyższą procentową ogólną oceną z kursu Cisco IT Essentials ukończonego w roku 2017

W przypadku wolnych miejsc w warsztatach mogą wziąć udział również uczniowie klas II technikum informatycznego, którzy otrzymają rekomendację nauczyciela Cisco.

Opłaty należy uiścić do dnia 18.10.2017 (środa) do godz. 15-tej w pok. 100

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content