Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

 

Informujemy, że z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom
i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej.

Mazowiecki_Informator_dla_Rodzicow_i_Opiekunów_Dziecka_z_Niepełnosprawnością

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content