Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – harmonogram

Przedstawiamy poniżej Harmonogram wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolmy 2018/2019:

12 marca 2018 r.  ogłoszenie harmonogramu wyborów i terminu zgłaszania kandydatur;

16 marca 2018 r. – kandydaci przedstawiają listy poparcia (min. 40 podpisów), program wyborczy, ewentualnie informację o powołaniu sztabu wyborczego;

19 marca 2018 r. – oficjalne ogłoszenie listy kandydatów, początek kampanii wyborczej;

04 kwietnia 2018 r. – debata przedwyborcza – koniec kampanii;

od 04 do 10 kwietnia 2018 r. zapoznanie klas z przebiegiem debaty przez Wychowawców;

11 kwietnia 2018 r. –  wybory;

13 kwietnia 2018 r. –  ogłoszenie wyników.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content