Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH LATO 2018

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla[1]:

1)      absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych
(opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),

Wysokość opłat za egzamin:

część pisemna i praktyczna – 182,44 zł
część pisemna – 60,81 zł (1/3 opłaty)
część praktyczna – 121,63 zł (2/3 opłaty)

Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Plac Europejski 3
00-844 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać:

  • Imię i nazwisko i nr PESEL przystępującego do egzaminu
  • Numer kwalifikacji

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu.

Poniżej link do strony:

http://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3095

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content