Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych – nowa edycja !!!!

Uczniowie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe i uczniowie rozpoczynający naukę w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2018/2019, którzy posiadają bardzo dobre wyniki w nauce, są uzdolnieni z przedmiotów zawodowych i ogólnych  – mogą od 22 czerwca br. ubiegać się o stypendium w ramach IV edycji projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2018/2019.

Rejestracja wniosków potrwa od 22 czerwca do 11 lipca 2018 r. 

W ramach projektu realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 planuje się przyznanie do 482 stypendiów. Wsparcie będzie wypłacone w I kwartale 2019 r. Przewidywana wartość stypendium wyniesie nie mniej niż 4.200,00 zł. Otrzymane środki stypendysta będzie mógł przeznaczyć m.in. na zakup literatury fachowej, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych czy konferencjach, zakup pomocy dydaktycznych i oprzyrządowania, zakup materiałów papierniczych, opłacenie instalacji i korzystanie z Internetu, zakup wyposażenia miejsca domowej nauki stypendysty.

Wygenerowany z systemu wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy do 25 lipca br.:

  • przesłać pocztą na adres Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa (decyduje data wpływu), albo
  • złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pod ww. adresem.

„Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Regulamin i dokumenty dostępne pod adresem https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content