Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Wnioski o stypendium „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” – harmonogram działań

Uczniowie naszej szkoły , którzy będą ubiegać się o stypendium w ramach IV edycji „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” proszeni są o zapoznanie się z poniższym harmonogramem działań:

  1. od 22 czerwca br. do 11 lipca br. rejestracja wniosków na stronie https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl
  2. składanie wygenerowanych wniosków wraz z kopiami dokumentów poświadczających osiągnięcia edukacyjne ucznia do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły w wymienionych poniżej terminach:

Data

 

Godziny

 

Sala

Zespół weryfikujący kompletność wniosków

25.06.2018 r. 10.00 – 14.00 119 Zbigniew Całka, Daniel Dąber
26.06.2018 r. 10.00 – 14.00 119 Ewa Rułan, Daniel Dąber, Zbigniew Całka
04.07.2018 r. 10.00 – 14.00 111 Ewa Rułan, Beata Osińska
05.07.2018 r. 10.00 – 14.00 111 Beata Osińska
10.07.2018 r. 10.00 – 14.00 111 Ryszard Markiewicz
11.07.2018 r. 10.00 – 14.00 111 Ryszard Markiewicz

 

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content