Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Modelowanie i projektowanie w 3D – zajęcia w programie Autodesk Inventor

Informujemy o prowadzeniu w ZSLiT nr 1 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56, zajęć międzyszkolnych w ramach Sieci Międzyszkolnych Otwartych Kół – SMOK w roku szkolnym 2018/2019  pn. „Modelowanie i projektowanie w 3D – zajęcia w programie Autodesk Inventor”, które będą realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych od października do grudnia 2018 roku i dofinansowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Są to zajęcia praktyczne przygotowujące uczniów do konkursów i olimpiad z zakresu przedmiotów zawodowych jak również dające dodatkowe umiejętności potrzebne na rynku pracy po skończonej edukacji. Zajęcia prowadził będzie P. Leszek Garbala, chętnych prosimy o zgłoszenie się do w/w nauczyciela, do pokoju nauczycielskiego.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content