Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Naszej szkole przyznano Kartę jakości mobilności !!!!

Z radością informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus + przyznała naszej szkole Kartę jakości mobilności.

Karta jakości mobilności uznaje naszą operacyjną zdolność  do zarządzania wysokiej jakości projektami mobilności oraz nagradza i wspiera nasze wysiłki w zwiększaniu umiędzynarodowienia w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez program Erasmus+. Karta uznaje również wysoką  jakość poprzednich projektów mobilności, długoterminowe zobowiązanie do ciągłego ulepszania mobilności i strategiczne podejście naszej szkoły do włączania międzynarodowej mobilności do swojej działalności.

KARTA JAKOŚCI MOBILNOŚCI

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content