Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Projekt STEM II etap

STEM

W dniu 26 listopada w naszej szkole odbył się I etap konkursu w ramach projektu STEM organizowanego przez Politechnikę Warszawską.
Uczniowie rozwiązywali test w szkole pod nadzorem Komisji szkolnej. Test zawierał od 20 do 30 pytań z fizyki, matematyki i informatyki o różnym stopniu trudności, a czas
przeznaczony na jego rozwiązanie wynosił 45 minut.
7 z 23 uczestników zostało zakwalifikowanych przez organizatora do II etapu konkursu. Osoby te zostały oznaczone kolorem czerwonym na liście wyników.
Poniżej przedstawiamy wyniki wszystkich uczniów biorących udział w konkursie:

LP. Nazwa szkoły Imię i nazwisko klasa Liczba uzyskanych punktów
1. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Mariusz Pawlicki 3 18
2. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Kamila Kwaśniewska 2 14
3. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Kacper Wlączek 2 11
4. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Laura Boruta 2 12
5. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Szymon Doba 1 14
6. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Jakub Litke 2 14
7. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Adam Staciwa 2 11
8. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Amelia Mądra 2 13
9. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Jan Wyrzykowski 1 16
10. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Adam Jachowicz 2 16
11. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Wiktor Paluchniak 2 13
12. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Jakub Bliźniuk 1 19
13. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Agata Gąska 2 10
14. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Maria Gąsiorek 2 9
15. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Leon Czajka 3 16
16. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Filip Zalewski 3 13
17. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Piotr Stadnicki 3 13
18. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Kamil Kowalewski 2 12
19. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Mikołaj Doktór 4 16
20. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Krzysztof Łazarz 3 14
21. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Adrian Wolski 3 14
22. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Szymon Litwin 3 10
23. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Michał Trzciński 3 15

Gratulujemy wyników i życzymy powodzenia w II etapie


II etap – międzyszkolny odbędzie się 12.01.2019 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa lub w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa.

II etap składa się z trzech zadań, jednego teoretycznego i dwóch praktycznych. Rozwiązanie zadania teoretycznego będzie polegało na zapisie algorytmu w wybranej przez uczestnika notacji. Zadania praktyczne będą rozwiązywane z wykorzystaniem języka programowania C++ lub Python (wg wyboru uczestnika) oraz arkusza kalkulacyjnego. Każdy z uczestników konkursu ma do dyspozycji tablice wybranych wzorów matematycznych i fizycznych jak na egzaminie maturalnym. Organizator zapewnia oprogramowanie: kompilator języka C++, interpreter języka
Python, Pakiet Microsoft Office, Open Office, każdy uczestnik konkursu otrzyma indywidualne konto bez dostępu do Internetu, login i hasło zostaną podane na początku II etapu. Organizator zapewnia przed 2 etapem warsztaty edukacyjne online dla uczniów zakwalifikowanych prowadzone przez pracowników Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów w Warszawie lub Politechniki Warszawskiej.

Autor: Marek Bachowski

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content