Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka”:

http://www.eureka.suwikr.pl/eureka/konkurs.html

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka”:

 • Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „EUREKA” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z warszawskimi uczelniami wyższymi tj. Uniwersytet Warszawski czy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.
 • Termin konkursu 11 marca 2019r.
 • Wysokość opłaty za udział w konkursie wynosi 9zł od uczestnika.
 • Regulamin i inne informacje o konkursie można znaleźć na stronie konkursu: http://www.eureka.suwikr.pl/eureka/index.html
 • Zgłoszenia przyjmuje p. Agnieszka Katarzyna Gajewska do
  15 stycznia 2019r.
 • Można zgłosić uczestnictwo do nauczycieli fizyki.
 • Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania.
 • Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Zapraszamy do uczestnictwa!!! Autor: 
Agnieszka Katarzyna Gajewska


CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content