Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

I miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu z cyberbezpieczeństwa – GRATULACJE!!!

W dniu 17.01.2019r. w siedzibie firmy Cisco Polska w Warszawie odbył się etap finałowy ogólnopolskiego konkursu z cyberbezpieczeństwa:

KNOCKOUT RANSOMWARE WITH CISCO

Z radością informujemy, że nasz zespół w składzie:

  • Wiktor Paluchniak
  • Kacper Wiączek
  • Kamil Pławiak

zajął niekwestionowane I miejsce!!!

GRATULACJE!!!


Zawody finałowe – to niezwykłe przeżycie i fantastyczne spotkanie w gronie inżynierów firmy Cisco i najlepszych specjalistów z branży IT i cyberbezpieczeństwa. Na początku mieliśmy okazję wysłuchać wykładu Pana Łukasza Bromirskiego – głównego specjalisty d/s bezpieczeństwa w firmie Cisco na temat wyzwań, jakie stoją przed branżą IT w związku z lawinowo rozwijającymi się technologiami oraz silnie rosnącym zapotrzebowaniem na rynku pracy IT. Uczestnicy zawodów finałowych spotkali się również z dyrektorem generalnym Cisco Polska.

Kulminacyjnym punktem spotkania były zawody finałowe konkursu. Zespoły, które zakwalifikowały się do finału miały za zadanie w ciągu 15 minut zaprezentować plan wdrożenia rozwiązań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury szkolnej sieci LAN. Po prezentacji każdy zespół otrzymał 4 pytania od członków jury konkursu.

Nasz zespół był najmłodszym zespołem – byli to uczniowie klas drugich. Pozostałe szkoły wystawiły do konkursu uczniów klas trzecich i czwartych.

NIEMNIEJ JEDNAK NASZ ZESPÓŁ SPISAŁ SIĘ ZNAKOMICIE!!!


Uczniowie przedstawili bardzo profesjonalne rozwiązania dla poprawienia bezpieczeństwa naszej sieci LAN opierając się na istniejącej infrastrukturze i istniejących zabezpieczeniach. Z zegarmistrzowską dokładnością prezentację zakończyli w 15-tej minucie wystąpienia, a następnie poprawnie odpowiedzieli na wszystkie zadane przez jurorów pytania.

Po prezentacjach zespołów wszyscy uczestnicy mieli okazję zwiedzić warszawski oddział firmy Cisco Polska. W tym czasie jury dokonało oceny zespołów i przygotowało się do ogłoszenia wyników konkursu.

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród, jurorzy przeprowadzili rozmowy z każdym zespołem, w trakcie których omówili dokładnie błędy i udzielili rad, co można byłoby poprawić w przedstawionych rozwiązaniach i przygotowanych prezentacjach.

Nasz zespół został bardzo wysoko oceniony przez wszystkich jurorów. Jurorzy podkreślili profesjonalizm przedstawionych rozwiązań, doskonałą pracę całego zespołu, idealne dostosowanie zakresu prezentacji do możliwości czasowych. Bardzo dobrze ocenili zawartość merytoryczną prezentacji i dostosowanie wybranych rozwiązań do istniejących zabezpieczeń w sieci oraz uwzględnienie możliwości finansowych instytucji budżetowej jaką jest szkoła.

autor: Alicja Karczmarczyk

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content