Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Składanie ostatecznych deklaracji maturalnych

W dniach 16 – 18 stycznia uczniowie klas maturalnych będą mogli wprowadzić zmiany do swoich deklaracji.  Zapraszam całe klasy w podanym poniżej terminie do sali 116.

Niezgłoszenie się oznacza, że deklaracja wstępna (wrześniowa) staje się ostateczną.

Oddział Dzień Godzina
3la 17 stycznia (czwartek) 12:35 – 13:00 (6 lekcja)
4ta 16 stycznia (środa) 8:50 – 8:55 (2 lekcja)
4tb 17 stycznia (czwartek) 11:40 – 12:25 (5 lekcja)
4tc 17 stycznia (czwartek) 8:50 – 8:55 (2 lekcja)
4tm1 18 stycznia (piątek) 10:35 – 11:20 (4 lekcja)
4tm2 17 stycznia (czwartek) 13:00 – 13:20 (6 lekcja)

Uczniowie niewprowadzający żadnych zmian do deklaracji z września składają tylko podpis w polu „deklaracja ostateczna”.

Uczniowie wprowadzający zmiany nanoszą je na deklaracji papierowej, a następnie podają wprowadzone zmiany do deklaracji elektronicznej.

Uczniowie, którzy wiedzą, że będą nieobecni w tym dniu powinni zgłosić się do sekretariatu szkoły odpowiednio wcześniej. Ze względu na termin ferii zimowych, wszystkie zmiany powinny być zgłoszone najpóźniej 25 stycznia.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content