Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Wiosenny konkurs z liczbą π w tle

14 marca, czyli 3.14  skojarzono z  liczbą π, która z dokładnością do części setnych jest równa  3,14.  Dzień ten od 1988 roku jest dniem popularyzującym matematykę i nauki  ścisłe.

Wiosenny konkurs  z  liczbą π w tle ” ma na celu popularyzowanie wiedzy matematycznej, wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym oraz twórczego myślenia wśród uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 w Warszawie.

Adresatami konkursu są uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 w Warszawie. Każdy z uczniów może zgłosić po jednej pracy w następujących  kategoriach:

1.      π –oemat  (pi-oemat)
Uczeń samodzielnie układa utwór wierszowany o dowolnej tematyce z zachowaniem zasady: zastępując  każde słowo liczbą jego liter  otrzymamy rozwinięcie dziesiętne liczby π, przykład: Oto i trzy. (3 1 4)

Ocenie podlega pomysłowość, walory językowe i artystyczne.

Utwór należy przesłać poprzez dziennik elektroniczny pani prof. Agnieszce Suskiej wpisując w temacie wiadomości „pi” do 12 marca 2019r.

2.      π – art  (pi-art)

Uczeń samodzielnie wykonuje płaską pracę plastyczną techniką dowolną bez używania komputera lub przy użyciu komputera na temat: „3, 14….”. Do pracy należy dołączyć krótki opis – co dana praca przedstawia i w jaki sposób nawiązuje do matematyki.

Format pracy co najmniej A3.  

Ocenie podlega pomysłowość, dokładność wykonania, walory artystyczne pracy oraz krótki opis.

Prace należy składać wraz z opisem w bibliotece lub u  prof. Agnieszki Suskiej do 12 marca 2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 14 marca 2019r.

    Powodzenia!

autor: Agnieszka Suska

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content