Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Ogólnopolski Konkurs Projektowy „Wygraj indeks WETI”

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Projektowym „Wygraj indeks WETI”.

ZADANIE KONKURSOWE: „EKOMIGACZ”  Zadanie konkursowe pod przewodnim hasłem „EKOMIGACZ” polega na zaproponowaniu koncepcji i opracowaniu energooszczędnego rozwiązania układu elektronicznego, spełniającego następujące kryteria:  realizacja funkcji prostego mrugania diodą LED z częstotliwością 1 Hz (dopuszczalne odchylenie +/- 10%) i wypełnieniem ok. 50% (dopuszczalny zakres od 40 do 60%)średni prąd diody – dowolna wartość z zakresu od 1 do 2 mA,napięcie zasilające układ równe 5V.

W projekcie należy umieścić dwa złącza w formie listwy kołkowej o rastrze 2,54mm, które w czasie normalnej pracy mają być połączone przez zworki. Złącza te należy umieścić szeregowo z diodą LED oraz szeregowo w głównym obwodzie zasilania. Przeznaczeniem tych złączy jest  pomiar prądu diody oraz  pomiar prądu zasilającego cały układ. Złącza te zostaną wykorzystane do pomiaru prądów w trakcie prezentacji prototypów. 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap 1 – projekt (4.01.2019 – 7.04.2019) samodzielne opracowanie projektu urządzenia. Komisja dokonuje kwalifikacji projektów do realizacji w etapie 2.

Etap 2 – prototyp (15.04.2019 – 17.06.2019) samodzielne opracowanie prototypu urządzenia. Uczestnicy prezentują przed Komisją zrealizowany prototyp urządzenia.

Projekty konkursowe należy przesyłać na adres: konkurs@eti.pg.gda.pl do dnia 7.04.2019r, do godz. 23:59.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:

https://eti.pg.edu.pl/wygraj-indeks-weti


Autor: Marek Bachowski

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content