Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Terminarz wyborów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Komisja Wyborcza w składzie:

 1. Jakub Mrozicki (przewodniczący)
 2. Przemysław Bielawski
 3. Radosław Budek
 4. Bartłomiej Biadoń
 5. Krzysztof Gawron

Ogłasza terminarz wyborów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020:

18.03.2019 r. – ogłoszenie terminarza wyborów.

22.03.2019 r. do godz. 12.00 – ostateczny termin zgłoszenia kandydatów.

Kandydat:

 1. nie może być karany karą statutową (upomnienie Dyrektora szkoły, nagana Dyrektora szkoły);
 2. przedkłada komisji wyborczej podpisy 120 uczniów ZSLiT nr 1, posiadających czynne prawo wyborcze;
 3. tworzy program wyborczy i przedkłada go komisji wyborczej w formie pisemnej;
 4. deklaruje udział w debacie przedwyborczej.

Do dnia 22.03.2019 r. do godz. 12.00, do Pani Ewy Zdończyk składa komplet dokumentów:

 1. lista poparcia społecznego;
 2. program wyborczy kandydat.

25.03.2019 r. – ogłoszenie listy kandydatów.

29.03.2019 r. – debata przedwyborcza.

04.04.2019 r. godz. 00.00 – ogłoszenie ciszy wyborczej .

05.04.2019 r. – przeprowadzenie wyborów na przewodniczącego.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content