Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Informacja dla uczniów klas maturalnych, dotycząca wypłaty przez Radę Rodziców premii za dobre wyniki w nauce

Wypłata premii pieniężnych Rady Rodziców dla maturzystów odbędzie się wyłącznie w dniu zakończenia roku szkolnego tj. 26 kwietnia 2019 r w godzinach 11-13 w pokoju 113. Pieniądze zostaną wydane za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia.

Mawilux
ATMSolutions
CISCO
Novell
ECDL - European Computer Driving Licence
Akademia Astor
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training