Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Pismo dyrektora szkoły do rodziców

Szanowni Państwo,

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie informuje, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) do odwołania planowany jest w szkołach i w placówkach edukacyjnych strajk. Nasza szkoła również weźmie w nim udział.

W związku z brakiem możliwości zapewnienia opieki nad uczniami od 8 kwietnia wystąpię już dziś do Burmistrza dzielnicy Mokotów o wstępną zgodę na zawieszenie zajęć na czas oznaczony i zamknięcie szkoły. Proszę Rodziców/Prawnych opiekunów uczniów o zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie. Jeżeli jednak uczniowie przyjdą do szkoły, jestem zobowiązany do zapewnienia im opieki.

W czasie planowanego strajku obowiązki służbowe będą wykonywać: dyrektor szkoły oraz nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, którzy nie podejmą strajku. W poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. w godzinach porannych wiadomo będzie, ilu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych nie przystąpi do planowanego strajku. O zmianach będę Państwa informował na bieżąco poprzez komunikaty, które zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły www.tm1.edu.pl i za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informuję również, że jestem w stałym kontakcie z Panem Krzysztofem Turkiem Przewodniczącym Rady Rodziców ZSLiT nr 1.

Przedstawiam również informacje związane z planowanym strajkiem przekazane Dyrektorom szkół i Przewodniczącym Rad Rodziców na spotkaniu z organem prowadzącym i znajdujące się na stronie http://edukacja.um.warszawa.pl.

1. Listę placówek, które przystąpiły do strajku i placówek, które nie przystąpiły do strajku można znaleźć w wyszukiwarce. Dane mają charakter deklaratywny i zostały zaktualizowane 3 kwietnia 2019 r.

2. Rodzice w czasie strajku z powodu zamknięcia szkoły mają prawo do zasiłku opiekuńczego. Rodzicom dzieci do 8 lat przysługuje możliwość skorzystania z art. 32 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Potrzebne druki będą do pobrania w przedszkolach i szkołach oraz ze strony www.edukacja.warszawa.pl.
Przepis ten można zastosować w sytuacji, gdy zamknięcie szkoły lub przedszkola jest nagłe (zostanie ogłoszone nie wcześniej niż 7 dni wcześniej), a w gospodarstwie domowym nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby zapewnić dziecku opiekę. Zasiłek ten wynosi 80% pensji.

W celu skorzystania z zasiłku:

  1. przedstaw pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat:
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

podwieszona jest także instrukcja wypełnienia oświadczenia

  •  następnie wypełnij wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:
https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

podwieszona jest także instrukcja wypełnienia wniosku.

Ponadto Rodzice w czasie strajku mogą wykorzystać urlop wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny lub dwa dni wolne przysługujące na opiekę na dzieckiem.


3. Kontakt telefoniczny – informacja na temat strajku. Informacji na temat strajku należy szukać na stronie internetowej edukacja.um.warszawa.pl, w Miejskim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Warszawa 19115. Warto również sprawdzać informacje dostępne bezpośrednio w szkole lub przedszkolu. Dodatkowo, w każdej dzielnicy uruchomiony został specjalny kontakt do pracowników wydziałów oświaty w dzielnicach, którzy będą udzielali informacji na temat organizacji pracy szkół i przedszkoli
w trakcie strajku: http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem/21506-kontakt

4. W wyszukiwarce znaleźć można bezpłatną ofertę przygotowaną przez instytucje Miasta st. Warszawy m.in.: domy kultury, biblioteki, czytelnie, ośrodki sportu i rekreacji, w których będzie można spędzić czas z dzieckiem, jeżeli szkoła lub przedszkole będzie zamknięte. Instytucje umożliwią skorzystanie z miejskich obiektów, zaoferują atrakcje z udziałem instruktorów i trenerów. Ośrodki nie zapewniają opieki, dlatego też zapraszają z rodzicami/opiekunami.

Z poważaniem

Sławomir Kasprzak

Dyrektor ZSLiT nr 1

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

W dniu 24 czerwca 2022 roku na boisku szkolnym o godz. 9.00 odbędzie się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego dla klas I – III. Wcześniej, bo o godz. 8.45 uczniowie proszeni są o przybycie do sal na spotkania z Wychowawcami wg. wykazu zamieszczonego poniżej:

Sprawdzian do klasy dwujęzycznej

24 czerwca o godzinie 13:00 odbędzie się sprawdzian z języka angielskiego dla kandydatów do klasy 1ta dwujęzycznej, którzy z ważnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w terminie pierwszym. Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej z dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. legitymacja szkolna).

Program stypendialny ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo

Informujemy o programie stypendialnym ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo. Jest to to inicjatywa Fundacji GrECo i GrECo Polska, mająca na celu wspieranie rozwoju młodych talentów.O stypendia w wysokości 3.500 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy mieszkają w miejscowości liczącej do 30.000 mieszkańców na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego lub […]

Prezentacja jak trwać w postanowieniach?

W czwartek o 11:00 robię ponownie (już roku temu robiłem) warsztat/prezentacje o trwaniu w postanowieniach wychodzenia z uzależnień – w skrócie, jak skutecznie robić to co się chce zrobić, a nie zawsze tracić zasoby na nieprzyjemne, bezużyteczne, a nawet destrukcyjne aktywności. Każdy z nas pewnie miał momenty w stylu, że np. nie mogliśmy się oderwać […]

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content