Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Warsztaty Cisco w Krakowie

Z przyjemnością informujemy, że w ramach nagród za uzyskanie I miejsca w ogólnopolskim konkursie z zakresu cyberbezpieczeństwa:

„Ransomware with Cisco”

nasi laureaci wywalczyli udział w warsztatach, które odbędą się w siedzibie głównej Cisco Polska w Krakowie w dniu 24.05.2019r. W warsztatach weźmie udział 20 uczniów technikum informatycznego.

Prosimy uczniów klas: 2ta, 2tb i 2tc, którzy jeszcze nie dokonali zapisu na warsztaty o zgłaszanie chęci uczestnictwa w warsztatach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2019 do godz. 12.00 do swoich trenerów Cisco: P. B. Osińskiej i P.A. Karczmarczyk poprzez platformę Office 365 (na e-maila). Podróż w obydwie strony odbędzie się pociągiem: wyjazd ok. 6.00 rano EIC (5:56) lub EIP (6:45), powrót przewidujemy ok. 20.00-21.00 w Warszawie.

Koszty podróży pokrywają uczniowie we własnym zakresie. Na wyjazd należy również zabrać kanapki. Firma Cisco nie gwarantuje wyżywienia, aczkolwiek w poprzednich latach grzecznościowo ugościła nas pizzą i napojami.

Z uwagi na dużą liczbę chętnych, w poniedziałek po godz. 12.00 odbędzie się kwalifikacja uczestników na wyjazd. Pod uwagę będą brane takie kryteria jak:

  • wyniki procentowe z egzaminów końcowych z kursu Cisco CCNA R&S za I semestr (Test Final, Practice Final, Practice Skills Final)
  • zaangażowanie ucznia na rzecz szkoły, tj. udział w dniach otwartych szkoły w szczególności udział w prezentacji naszej Akademii Lokalnej Cisco oraz w aktywny udział w prezentacji szkoły
  • sukcesy ucznia w konkursach i olimpiadach informatycznych na szczeblu ogólnopolskim
  • opinia wychowawcy klasy oraz nauczycieli praktyk zawodowych w ramach których odbywają się szkolenia Cisco.

Wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie szkoły najpóźniej do dnia 16.04.2019 do godz. 12.00. Laureaci konkursu „Ransomware with Cisco” wezmą udział w warsztatach bez kwalifikacji.

Osoby zakwalifikowane powinny złożyć kwotę 100 zł na zakup biletów PKP do dnia 17.04.2019 do godz. 12.00 do P. M. Polak – opiekuna grupy, która wyjedzie na warsztaty. Rozliczenie wpłat nastąpi w trakcie podróży powrotnej w pociągu lub w Warszawie po powrocie.

autor: Alicja Karczmarczyk

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content