Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

STYPENDIA DLA LICEALISTÓW !!!

Informujemy, że od września 2019 r. rusza nabór wniosków o stypendia w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2019/2020.

Projekt skierowany jest do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami liceów ogólnokształcących na Mazowszu.

W ramach wymagań edukacyjnych brane będą pod uwagę ponadprzeciętne wyniki w nauce, a dodatkowo premiowane będą osiągnięcia za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach i/lub konkursach.

W ramach tego programu planuje się przyznać 476 stypendiów, a jego wartość wyniesie nie mniej niż 4500 zł. A zatem jest o co powalczyć :).

Wnioski będzie można składać w

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu

przy ul. B. Brechta 3

03-472 Warszawa

Więcej informacji o warunkach udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów.

Pytania można kierować pod numerami: (22) 59-79-410, 413, 423, 430, 435, 449, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl

Agnieszka Gwardiak

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content