Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

„Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych” RUSZA NABÓR WNIOSKÓW !!!

Informujemy, że od 09.09.2019 r. do 20.09.2019 r. rusza nabór wniosków do projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2019/2020.

Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów ogólnych i zawodowych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami, szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe na Mazowszu.

W ramach wymagań edukacyjnych brane będą pod uwagę ponadprzeciętne wyniki w nauce, a dodatkowo premiowane będą osiągnięcia za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach i/lub konkursach.

Programu stypendialnego planuje przyznać 518 stypendiów, a jego wartość wyniesie około 5000 zł. A zatem jest o co powalczyć :).

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

Etap I – elektroniczna rejestracja wniosków na stronie internetowej projektu pod adresem: https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/

Etap II – wersję papierową wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w ciągu 7 dni roboczych od dnia zamknięcia rejestracji (osobiście lub przesłać listem poleconym – decyduje data wpływu !!!) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu,  przy ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Więcej informacji o warunkach udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej będzie można uzyskać w Biurze Wspierania Szkolnictwa Zawodowego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu UMWM w Warszawie przy ul. Brechta 3

w pokojach: 409, 410, 411, 412 lub

telefonicznie pod numerami: 22 59 79 440, 22 59 79 438, 22 59 79 416, 22 59 79 437, 22 59 79 443,

jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl.  

 Agnieszka Gwardiak

Dzień otwarty 25 marca 2023 r. (sobota) w godz. 9:30 -13:30

Harmonogram: Ważne! Serdecznie zapraszamy !!!

WYNIKI WYBORÓW NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Na podstawie protokołu z wyborów Przewodniczącego Samorządu Szkolnego z dnia 21 marca 2023 r. Dyrektor Szkoły wraz z Komisją Wyborczą informuje o wynikach: Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego ZSLiT1 zostałKornel Tyszkiewicz, uczeń klasy 4ptb. Kornel Tyszkiewicz był jednym kandydatem otrzymał 271 głosów za ( 64,4%) 150 głosów przeciw ( 35,56% ) Frekwencja wyborcza wynosiła 44,6 %.

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

Zuzanna Sutton uczennica klasy 1LD wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych „Odpowiednie dać obce słowo”. Recytowała wiersz Wisławy Szymborskiej ” Miłość szczęśliwa” w języku angielskim w przekładzie Stanisława Barańczaka. Celem konkursu jest propagowanie literatury polskiej wśród młodzieży pogłębione o znajomość języków obcych.

Game Jam – głosowanie publiczności

Przez 72 godziny 10 zespołów 3 osobowych walczyło z wyzwaniem zaprojektowania gry grywalne o tematyce fantastyka. Uczestnictwo w Game Jamie to świetny sposób na rozwijanie umiejętności programowania i projektowania gier, a także na zdobycie doświadczenia w pracy w zespole. Zapraszamy do grania w gry które powstały jak również do oceny publiczności, Wy też możecie głosować […]

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content