Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” – dotyczy LO. RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW !!!

Od 9 września br. trwa nabór wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2019/2020.

 Jest on skierowany do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą liceów ogólnokształcących na Mazowszu.W ramach wymagań edukacyjnych brane będą pod uwagę ponadprzeciętne wyniki w nauce, a dodatkowo premiowane będą osiągnięcia za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach i/lub konkursach.

 I etap naboru – elektroniczna rejestracja wniosków na stronie internetowej projektu od 9 do 16 września br.,

II etap naboru – przekazanie wersji papierowej dokumentów do Urzędu – do 23 września br.

Wygenerowany ze strony internetowej wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami, należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa

 W ramach projektu realizowanego w roku szkolnym 2019/2020 przyznane zostanie 476 stypendiów. Przewidywana wartość stypendium wyniesie nie mniej niż 4500 zł. Uczeń poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia będzie mógł je przeznaczyć m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, fachowej literatury, opłacenie uczestnictwa w obozach, wycieczkach edukacyjnych, kursach językowych, korzystania z Internetu, itp.

 Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać pod numerami telefonów:

(22) 59-79-413, 423, 430, 435, 449 lub drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl.

 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

2019.09.06 11:00 , aktualizacja: 2019.09.10 14:20 Autor: Monika Wilkowska (ES), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Agnieszka Gwardiak

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content