Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

WYNIKI REKRUTACJI NA STAŻ ZAGRANICZNY W LAS PALMAS

Wyniki rekrutacji na staż zagraniczny w Las Palmas, który odbędzie się w terminie 11 – 29 listopad 2019 (+2 dni podróży) w ramach projektu Erasmus+ 2019 o numerze:  2019-1-PL01-KA116-061936  „Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy” są już do pobrania w załączonym pliku.

Uczniowie z miejsc 1-4 tworzą listę podstawową, z miejsc 5-8 – listę rezerwową.

Dokumenty będą udostępnione do wglądu uczniom w sali 205 w trakcie przerw od wtorku 10 września od godz. 11:20, do środy 11 września, do godz. 13:00.

Odwołania będą przyjmowane w sekretariacie szkolnym w formie pisemnej do dnia środy 11 września 2019r. do godziny 14:30.

Ostateczna lista zakwalifikowanych uczniów na odbycie stażu zagranicznego oraz lista rezerwowa zostanie przedstawiona na stronie internetowej szkoły nie później niż w czwartek, 12 września 2019 r.

Pierwsze (obowiązkowe) spotkanie organizacyjne z osobami z listy podstawowej oraz rezerwowej odbędzie się w sali 205 o godz. 11:20, w środę 18 września 2019 r.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem projektu p. Katarzyną Talmont (sala 205), lub z kierownikiem szkolenia praktycznego p. Karoliną Dołomisiewicz (pokój 114)

Autor treści: Karolina Dołomisiewicz

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content