Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Zajęcia dodatkowe dla liceum

Ognisko Pracy Pozaszkolnej 70 organizuje na terenie naszej szkoły nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie naszego liceum mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje, zdobywać nowe umiejętności. Jest to także możliwość aktywnego i twórczego spędzenia czasu po zakończonych zajęciach szkolnych.

Zajęcia:

  1. Zarządzanie systemami informatycznymi
  2. Tworzenie aplikacji multimedialnych

Już w tym tygodniu ruszają zajęcia informacyjno-organizacyjne we wtorek i czwartek od godziny 15.05 w sali 412. Prowadzący Daniel Dąber.

Formalności:

Rekrutacja elektroniczna za pośrednictwem strony:

www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze właściwych zajęć, wniosek w formie papierowej należy wydrukować, podpisać (rodzic/prawny opiekun/dorosły uczestnik) i złożyć w sekretariacie Ogniska Pracy Pozaszkolnej 70, ul. L. Narbutta 65/71, 02-524 Warszawa lub do Pana Daniela Dąber sala 412. Więcej informacji można uzyskać u prowadzącego zajęcia.

Liczba miejsc ograniczona.

Daniel Dąber

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content