Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

14 października br. – organizacja zajęć

Dyrektor szkoły informuje, że 14 października 2019 r. jest dniem bez zajęć dydaktycznych i tego dnia odbędzie się:

  1. o godz. 9.00 w budynku C uroczystość Ślubowania klas pierwszych: 1pla, 1 plb, 1 plc, 1pta, 1ptb, 1ptm;
  2. o godz. 10.15 w budynku C uroczystość Ślubowania klas pierwszych: 1gla, 1glb, 1gta, 1gtb, 1gm1, 1gm2;
  3. o godz. 11.30 na II piętrze, przy bufecie – spotkanie Grona Pedagogicznego, Pracowników administracji i obsługi oraz emerytowanych Pracowników z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Komunikat Dyrektora Szkoły nr 27/2019 z dnia 8 października 2019 r.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content