Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

31.10.2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie §5 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor szkoły ustala dzień 31 października 2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Komunikat Dyrektora Szkoły nr 30/2019 z dnia 24 października 2019 r.

Informację zamieściła: Marzena Sienkiewicz

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content