Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SZKOLNY „MŁODY INNOWATOR” XIII edycja – w roku szkolnym 2019/2020


„Mamy pomysł na innowacyjne rozwiązanie”


ORGANIZATORZY:

  • Komitet Naukowo-Techniczny FSNT- NOT Doskonalenia Kadr
  • Towarzystwo Kultury Technicznej
  • Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
  • Terenowe Jednostki Organizacyjne NOT

Patronat medialny

Przegląd Techniczny – najstarsze czasopismo techniczne – 153 lata

Cel konkursu

  • Rozwijanie twórczego myślenia i krzewienie innowacyjnych postaw wśród młodzieży,
  • Konkurs spełnia ważny aspekt wychowawczy – uczy pracy zespołowej  od pomysłu  do realizacji,
  • Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
  • Najlepsze prace są przedstawiane/demonstrowane na krajowych                       i międzynarodowych wystawach wynalazków.

Temat innowacyjnego projektu

Dowolne rozwiązanie techniczne, może być również udoskonaleniem już istniejącego produktu lub nowym oryginalnym pomysłem.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom – czerwiec 2020 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie – informacje szczegółowe: www.enot.pl; Menu Główne – Działalność Statutowa – Olimpiady i Konkursy

Kontakt: Kazimierz Okraszewski – opiekun Koła Innowatora w ZSLiT nr1, w Warszawie,    kokraszewski@gmail.com lub anna.kowalska@not.org.pl; tel. 22 336 12 70

REGULAMIN KONKURSU

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content