Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Wystawa IWIS 2019, organizator SPWiR, 14.10.-16.10.2019r.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2019 to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Co roku w wystawie uczestniczą wynalazcy z ponad 25 państw świata m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu i z Polski. Wynalazcy prezentują na wystawie innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie.  Każdego roku wystawie towarzyszą wykłady i prelekcje dotyczące ochrony własności intelektualnej i organizowany jest Światowy Konkurs Chemiczny.

Podstawowe cele wystawy to:

  • zaprezentowanie dorobku naukowego polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań,
  • umożliwienie wynalazcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami,
  • zapoznanie opinii publicznej z dokonaniami Polski w dziedzinie wynalazczości, a poprzez ich popularyzację w mediach kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki,
  • kreowanie innowacyjnych postaw wśród dzieci i młodzieży.

W wystawie prezentują swoje osiągnięcia zarówno instytuty badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy. Do udziału w wystawie zaproszeni są także przedstawiciele instytucji finansowych zainteresowani inwestycjami w nowoczesne produkty i technologie.

 Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie prezentują swój dorobek w 12 kategoriach m.in.: poczynając  od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych.


autor: Kazimierz Okraszewski

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content