Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Szkolny Festiwal E(x)plory

6 grudnia 2019 na terenie naszej szkoły odbędzie się Szkolny Festiwal E(x)plory. E(x)plory to realizowany przez Fundację Zaawansowanych Technologii kompleksowy program wsparcia młodych pasjonatów nauki. Podczas Festiwalu uczniowie będą mogli prezentować w formie wystawy swoje projekty (lub pomysły na projekty jeszcze niezrealizowane). Projekty będą oceniane przez jury. Etap szkolny będzie równocześnie eliminacją do II etapu konkursu. Szczegółowy program wydarzenia zostanie przedstawiony 01 grudnia 2019.

Wybrane zapisy regulaminu i informacje organizacyjne:

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów liceum oraz uczniów technikum na wszystkich poziomach (klasy 1-4).
 • Nad każdym projektem powinien czuwać opiekun naukowy (nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny).
 • Projekty zgłaszane do Konkursu nie mają ograniczeń tematycznych, jednak muszą być pracami o charakterze naukowym.
 • Kategorie konkursowe stanowią: astronomia · biologia i mikrobiologia oraz biochemia · chemia fizyczna oraz organiczna i nieorganiczna · ekologia i zarządzanie środowiskowe · energetyka i transport · fizyka · geologia i nauki o ziemi · informatyka i bioinformatyka · inżynieria elektryczna, mechaniczna i materiałowa oraz biotechnologie · matematyka · medycyna i nauki o zdrowiu · nauki społeczne i behawioralne · rolnictwo i botanika · zoologia · inna
 • Na każdym etapie Konkursu Projekty będą oceniane przez jury.
 • Projekt może być zgłoszony na Konkurs przez jednego autora lub zespół (liczący od dwóch do czterech autorów).
 • Uczestnicy Konkursu mają prawo zgłosić tylko jeden Projekt.
 • Na Konkurs można zgłaszać tylko oryginalne prace naukowe, co oznacza że Uczestnicy są autorami zgłoszonego Projektu oraz samodzielnie prowadzą badania naukowe realizowane w jego ramach.
 • Konkurs składa się z kilku etapów. Laureaci etapu ogólnopolskiego otrzymują nagrody: Nagrodami Głównymi E(x)plory są stypendia dla Laureatów: za zajecie I miejsca Laureatowi zostanie przyznana kwota 10 000 zł, · za zajęcie II miejsca Laureatowi zostanie przyznana kwota 7 000 zł, · za zajęcie III miejsca Laureatowi zostanie przyznana kwota 5 000 zł.
 • WAŻNE: na szkolny etap konkursu można zgłaszać projekty, które nie są jeszcze ukończone.
 • TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW: 26 listopada 2019 (wtorek).
 • Uczniowie zgłaszają projekty do:
 • Agnieszki Sokół (pokój 100) – liceum
 • Zbigniewa Niedbały (pokój 110) – technik mechatronik;
 • Karoliny Dołomisiewicz (pokój 114) lub p. Magdaleny Polak (pokój 115) – technik informatyk
 • Projekty mogą być też zgłaszane na adresy mailowe w/w osób: sokol@tm1.edu.pl; zbigniew.niedbala@tm1.edu.pl; karolina.dolomisiewicz@tm1.edu.pl; magdalena.polak@tm1.edu.pl Zgłoszenia powinny zawierać tytuł projektu + krótki opis oraz imię i nazwisko członków zespołu projektowego.

Informacje dotyczące terminów wykonania kolejnych czynności zgłoszeniowych będą wysłane już tylko do tych uczniów, którzy zgłoszą swoje projekty po 26 listopada.

Regulamin
Formularz rejestracyjny:

Zapraszamy uczniów liceum i technikum

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

W dniu 24 czerwca 2022 roku na boisku szkolnym o godz. 9.00 odbędzie się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego dla klas I – III. Wcześniej, bo o godz. 8.45 uczniowie proszeni są o przybycie do sal na spotkania z Wychowawcami wg. wykazu zamieszczonego poniżej:

Sprawdzian do klasy dwujęzycznej

24 czerwca o godzinie 13:00 odbędzie się sprawdzian z języka angielskiego dla kandydatów do klasy 1ta dwujęzycznej, którzy z ważnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w terminie pierwszym. Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej z dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. legitymacja szkolna).

Program stypendialny ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo

Informujemy o programie stypendialnym ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo. Jest to to inicjatywa Fundacji GrECo i GrECo Polska, mająca na celu wspieranie rozwoju młodych talentów.O stypendia w wysokości 3.500 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy mieszkają w miejscowości liczącej do 30.000 mieszkańców na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego lub […]

Prezentacja jak trwać w postanowieniach?

W czwartek o 11:00 robię ponownie (już roku temu robiłem) warsztat/prezentacje o trwaniu w postanowieniach wychodzenia z uzależnień – w skrócie, jak skutecznie robić to co się chce zrobić, a nie zawsze tracić zasoby na nieprzyjemne, bezużyteczne, a nawet destrukcyjne aktywności. Każdy z nas pewnie miał momenty w stylu, że np. nie mogliśmy się oderwać […]

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content