Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Szkolny Festiwal E(x)plory

6 grudnia 2019 na terenie naszej szkoły odbędzie się Szkolny Festiwal E(x)plory. E(x)plory to realizowany przez Fundację Zaawansowanych Technologii kompleksowy program wsparcia młodych pasjonatów nauki. Podczas Festiwalu uczniowie będą mogli prezentować w formie wystawy swoje projekty (lub pomysły na projekty jeszcze niezrealizowane). Projekty będą oceniane przez jury. Etap szkolny będzie równocześnie eliminacją do II etapu konkursu. Szczegółowy program wydarzenia zostanie przedstawiony 01 grudnia 2019.

Wybrane zapisy regulaminu i informacje organizacyjne:

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów liceum oraz uczniów technikum na wszystkich poziomach (klasy 1-4).
 • Nad każdym projektem powinien czuwać opiekun naukowy (nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny).
 • Projekty zgłaszane do Konkursu nie mają ograniczeń tematycznych, jednak muszą być pracami o charakterze naukowym.
 • Kategorie konkursowe stanowią: astronomia · biologia i mikrobiologia oraz biochemia · chemia fizyczna oraz organiczna i nieorganiczna · ekologia i zarządzanie środowiskowe · energetyka i transport · fizyka · geologia i nauki o ziemi · informatyka i bioinformatyka · inżynieria elektryczna, mechaniczna i materiałowa oraz biotechnologie · matematyka · medycyna i nauki o zdrowiu · nauki społeczne i behawioralne · rolnictwo i botanika · zoologia · inna
 • Na każdym etapie Konkursu Projekty będą oceniane przez jury.
 • Projekt może być zgłoszony na Konkurs przez jednego autora lub zespół (liczący od dwóch do czterech autorów).
 • Uczestnicy Konkursu mają prawo zgłosić tylko jeden Projekt.
 • Na Konkurs można zgłaszać tylko oryginalne prace naukowe, co oznacza że Uczestnicy są autorami zgłoszonego Projektu oraz samodzielnie prowadzą badania naukowe realizowane w jego ramach.
 • Konkurs składa się z kilku etapów. Laureaci etapu ogólnopolskiego otrzymują nagrody: Nagrodami Głównymi E(x)plory są stypendia dla Laureatów: za zajecie I miejsca Laureatowi zostanie przyznana kwota 10 000 zł, · za zajęcie II miejsca Laureatowi zostanie przyznana kwota 7 000 zł, · za zajęcie III miejsca Laureatowi zostanie przyznana kwota 5 000 zł.
 • WAŻNE: na szkolny etap konkursu można zgłaszać projekty, które nie są jeszcze ukończone.
 • TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW: 26 listopada 2019 (wtorek).
 • Uczniowie zgłaszają projekty do:
 • Agnieszki Sokół (pokój 100) – liceum
 • Zbigniewa Niedbały (pokój 110) – technik mechatronik;
 • Karoliny Dołomisiewicz (pokój 114) lub p. Magdaleny Polak (pokój 115) – technik informatyk
 • Projekty mogą być też zgłaszane na adresy mailowe w/w osób: sokol@tm1.edu.pl; zbigniew.niedbala@tm1.edu.pl; karolina.dolomisiewicz@tm1.edu.pl; magdalena.polak@tm1.edu.pl Zgłoszenia powinny zawierać tytuł projektu + krótki opis oraz imię i nazwisko członków zespołu projektowego.

Informacje dotyczące terminów wykonania kolejnych czynności zgłoszeniowych będą wysłane już tylko do tych uczniów, którzy zgłoszą swoje projekty po 26 listopada.

Regulamin
Formularz rejestracyjny:

Zapraszamy uczniów liceum i technikum

Egzamin zawodowy – terminy

Etap pisemny egzaminu zawodowego: 23 czerwca godz. 10:00 – EE.08 technik informatyk sala 416, 200 i 209 godz. 12:00 – EE.02 technik mechatronik sala 416 i 200 godz. 14:00 – E.19 sala 209 Etap praktyczny egzaminu zawodowego: EE.08 30 czerwca godz. 8:00, 12:00, 16:00 1 lipca godz. 8:00, 12:00, 16:00 2 lipca godz. 8:00, 12:00, […]

REKRUTACJA – Sprawdzian do klasy dwujęzycznej

Kandydaci do oddziału dwujęzycznego piszący w dniu 30 czerwca 2020 (wtorek) sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 09:30. Kandydat zgłasza się na sprawdzian do tej szkoły, której oddział dwujęzyczny ma najwyżej na liście preferencji na swoim wniosku. Przy wejściu do szkoły kandydaci otrzymają informację o przydziale do […]

MAMY LAUREATA SAMORZĄDOWEGO KONKURSU „OŚMIU WSPANIAŁYCH” !!!

Krzysztof Kmieć z klasy 4 TA został Laureatem XXVII stołecznej edycji Samorządowego  Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w kategorii „ÓSEMKA” Tytuł „Wspaniałego” otrzymał za trzyletnią  pracę, na rzecz osób niepełnosprawnych, za sukcesy pozaszkolne, szkolne oraz pracę na rzecz szkoły.  Całokształt jego działalności oraz zaprezentowanie siebie w dwustopniowych eliminacjach,  pozwoliło na  dojście do finału i uzyskanie  tytułu […]

Prezentacja projektów mazovia

Nasi stypendyści prezentują swoje projekty: Wojtek Kludziński 3tm1 Gabriela Trojanowska Ignacy Kopka 1ptb Kacper Ołówko Wiktor Kaczyński 1ptb Dominik Gubrynowicz Bartosz Adamczyk Michał Kaczyński Maciej Tracz Jakub Litke Małgorzata Stypa

Mawilux
ATMSolutions
CISCO
Novell
ECDL - European Computer Driving Licence
Akademia Astor
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training