Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
dla uczniów szkół średnich o tytuł:
MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2019/2020

więcej informacji:
http://www.pzswir.pl/olimpiada

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content