Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Projekt statutu

Przedstawiamy projekt statutu po zmianach

Uwagi merytoryczne prosimy zgłaszać do odpowiednich organów szkoły – Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego do czwartku.

Mawilux
ATMSolutions
CISCO
Novell
ECDL - European Computer Driving Licence
Akademia Astor
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training