Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Mazowsze stypendia dla uczniów szkół zawodowych

W dniu 16 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałę nr 1756/90/19 w sprawie przyznania w roku szkolnym 2019/2020 stypendiów w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” zatwierdzającą ostateczną listę rankingową, jednocześnie przyznając stypendia pierwszym 518 uczniom z tej listy.

Ostateczna lista rankingowa

Uczniowie, którym przyznano stypendium zobowiązani są do:

  • niezwłocznej rejestracji Umowy wraz z Danymi uczestnika projektu oraz Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego Ucznia na stronie internetowej.
  • wygenerowania oraz podpisania dokumentów przez upoważnione do tego osoby, tj.:
  • 3 egzemplarzy Umowy stypendialnej podpisanej przez Wnioskodawcę (pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego);
  • 1 egzemplarza Danych uczestnika projektu podpisanych przez Wnioskodawcę (pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego);
  • 1 egzemplarza Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego Ucznia podpisanego przez stypendystę lub stypendystę i rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku stypendysty będącego osobą niepełnoletnią) oraz dyrektora szkoły i nauczyciela-opiekuna stypendysty;
  • wysłania ww. dokumentów do 14.01.2020 r.  na poniższy adres :

Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa


Osoby z naszej szkoły, które nie uzupełniły jeszcze formularza, proszone są o jego niezwłoczne uzupełnienie. Temat IPRZU jest opcjonalny. Formularz służy szkole jedynie do ustalenia ilości stypendystów.

Wynalazek warszawskich licealistów może pomóc uratować osoby tonące

Wyrzutnia wodna, która może pomóc uratować osoby tonące, to wynalazek, który otrzymał dzisiaj pierwszą nagrodę „Młody innowator”. Konkurs dla uczniów z całej Polski zorganizowała Naczelna Organizacja Techniczna. Sprawdzaliśmy, jak działa to urządzenie zaprojektowane przez warszawskich licealistów. więcej na RMF24: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-wynalazek-warszawskich-licealistow-moze-pomoc-uratowac-osoby,nId,5498320#crp_state=1

NOT Młody Innowator

W dniu 22 września2021 w NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ- FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród dla innowacyjnej młodzieży Jury XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Młodego Innowatora 2020/2021” przyznało: I miejsce w kategorii Liceum uczniom: Patrykowi GÓRSKIEMU i Gabrieli RUTKIEWICZ z KL. II za projekt „STWORZENIE PROJEKTU I PROTOTYPU WYRZUTNI RATOWNICZEJ „LIFE GUN”, […]

Jakub Bliźniuk to nasz informatyczny geniusz!

Został  jednym ze zwycięzców konkursu Intel AI4Youth z projektem „Biometria oparta o EKG”. 8 września został zaproszony do siedziby Intel w Gdańsku na spotkanie z CEO Intel Technology USA – Patem Gelsingerem.    Swój prototyp Kuba przedstawił również premierowi Morawieckiemu. Szef Intela zapytał Jakuba o to do jakiej szkoły chodzi. Czyli Ameryka już o nas […]

ATMSolutions
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Skip to content