Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Mazowsze stypendia dla uczniów szkół zawodowych

W dniu 16 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałę nr 1756/90/19 w sprawie przyznania w roku szkolnym 2019/2020 stypendiów w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” zatwierdzającą ostateczną listę rankingową, jednocześnie przyznając stypendia pierwszym 518 uczniom z tej listy.

Ostateczna lista rankingowa

Uczniowie, którym przyznano stypendium zobowiązani są do:

  • niezwłocznej rejestracji Umowy wraz z Danymi uczestnika projektu oraz Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego Ucznia na stronie internetowej.
  • wygenerowania oraz podpisania dokumentów przez upoważnione do tego osoby, tj.:
  • 3 egzemplarzy Umowy stypendialnej podpisanej przez Wnioskodawcę (pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego);
  • 1 egzemplarza Danych uczestnika projektu podpisanych przez Wnioskodawcę (pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego);
  • 1 egzemplarza Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego Ucznia podpisanego przez stypendystę lub stypendystę i rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku stypendysty będącego osobą niepełnoletnią) oraz dyrektora szkoły i nauczyciela-opiekuna stypendysty;
  • wysłania ww. dokumentów do 14.01.2020 r.  na poniższy adres :

Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa


Osoby z naszej szkoły, które nie uzupełniły jeszcze formularza, proszone są o jego niezwłoczne uzupełnienie. Temat IPRZU jest opcjonalny. Formularz służy szkole jedynie do ustalenia ilości stypendystów.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content