Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

OSTATECZNE wyniki rekrutacji na staż zagraniczny w ramach programu Erasmus+ w maju 2020.

W załączonym pliku można zapoznać się z ostateczną listą osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż zagraniczny w ramach projektu Erasmus+ 2019 o numerze:  2019-1-PL01-KA116-061936  „Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy.”

W związku z brakiem odwołań lista ostateczna nie różni się od tej, która była publikowana wcześniej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Autor treści: Karolina Dołomisiewicz

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content