Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

SEP

Szkolenie SEP (wg listy przy s.115) odbędzie się w czwartek 5 grudnia w dwóch turach w sali 211

13.30-15.00

15.00-16.30

Egzamin odbędzie się 10 grudnia we wtorek z dowodem osobistym
13.30- 4tm3
14.00- 3tm2
14.30 -4tm1
15.00 -3tm1
15.50 -4tm2
Opłaty za certyfikat dokonuje indywidualnie uczeń (przelewem na konto Warszawskiego SEP) po zdaniu egzaminu.
Uczniowie, którzy mają sprawdziany (np kompetencyjne) przychodzą na szkolenie i egzamin z opóźnieniem.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content