Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Składanie ostatecznych deklaracji maturalnych

W dniach 22 – 24 stycznia uczniowie klas maturalnych będą mogli wprowadzić zmiany do swoich deklaracji.  Zapraszam całe klasy w podanym poniżej terminie do sali 116. Cala operacja trwa około 20 minut.

Niezgłoszenie się oznacza, że deklaracja wstępna (wrześniowa) staje się ostateczną.

Oddział Dzień Godzina
3la 24 stycznia (piątek) 10:35 – 11:20 (4 lekcja)
3lb 23 stycznia (czwartek) 13:25 – 13:40 (7 lekcja)
4ta 24 stycznia (piątek) 11:40 – 12:25 (5 lekcja)
4tb 24 stycznia (piątek) 9:40 – 10:25 (3 lekcja) 1. połowa lekcji
4tc 24 stycznia (piątek) 9:40 – 10:25 (3 lekcja) 2. połowa lekcji
4tm1 24 stycznia (piątek) 8:50 – 9:35 (2 lekcja) 1. połowa lekcji
4tm2 22 stycznia (środa) 13:00 – 13:20 (6 lekcja)
4tm3 24 stycznia (piątek) 8:50 – 9:35 (2 lekcja) 2. połowa lekcji

Uczniowie niewprowadzający żadnych zmian do deklaracji z września składają tylko podpis w polu „deklaracja ostateczna”.

Uczniowie wprowadzający zmiany nanoszą je na deklaracji papierowej, a następnie podają wprowadzone zmiany do deklaracji elektronicznej.

Uczniowie, którzy wiedzą, że będą nieobecni w tym dniu powinni zgłosić się do sekretariatu szkoły odpowiednio wcześniej.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content