Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Wypłata stypendium za wyniki w nauce / sportowe

Stypendia będą wypłacane przelewem na konto bankowe. Prosimy o wypełnienie oświadczenia i podanie numeru konta. Jeżeli uczeń jest niepełnoletni, druk musi być podpisany przez rodziców.

Papierowe druki są dostępne w sekretariacie.

Prosimy o złożenie wypełnionych druków w sekretariacie szkoły do środy 5 lutego.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content