Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Zapraszamy do udziału w X Edycji Konkursu Fizycznego „Eureka”

Konkurs Fizyczny „Eureka” jest prowadzony przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. W naszej szkole konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych  zostanie przeprowadzony 11 marca br.  Zadaniem uczestników będzie wypełnienie w czasie 45 minut  testu składającego się z 30 pytań zamkniętych  i  odpowiedź  na jedno pytanie opisowe. Ponieważ tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania fizyki, skala trudności pytań pozwali  na wzięcie udziału w Konkursie większej ilości uczniów . Najlepszych czekają nagrody. Laureaci I, II i III miejsca w kraju w każdej kategorii konkursowej otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu cyfrowego, autorzy prac wyróżnionych na szczeblu krajowym otrzymają wydawnictwa albumowe. Również na najlepszych w szkole czekają nagrody. 

Konkurs jest konkursem samo finansującym i uczestnictwo w nim wiążę się z obowiązkiem dokonania niewielkiej wpłaty. Wszyscy uczniowie, którzy pragną wziąć udział w szkolnych zmaganiach proszeni są o pilne zgłoszenie i wpłacenie kwoty w wysokości 9,00 zł do nauczyciela fizyki Katarzyny Żuchowicz w najbliższy czwartek i piątek (16 i 17 stycznia br. ) podczas przerw lekcyjnych od 9:35 do 14:00 w auli czekoladowej.
Odpowiedzi na temat konkursy udzieli Katarzyna Żuchowicz,  katarzyna.zuchowicz@tm1.edu.pl
Strona konkursu  http://www.eureka.suwikr.pl/eureka/

Wybory na Przewodniczącego SU na Wiśniowej

Ogłaszamy, że od jutra, 23 lutego, rusza akcja dotycząca wyboru nowego Przewodniczącego/Przewodniczącej naszego samorządu. Poniżej publikujemy harmonogram wyborów. Kandydatów prosimy o zgłaszanie się w formie elektronicznej do opiekunki SU Anety Maciejczyk na adres: aneta.maciejczyk@tm1.edu.pl Harmonogram wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ZSLiT nr 1 na rok szkolny 2024/2025 Tura I: 23.02.2024 – ogłoszenie wyborów, początek naboru […]

Jesteś uczniem naszej szkoły? Zatrzymaj się i przeczytaj. To ważne informacje dla Ciebie

Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie Czym są Standardy? Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które stawiają ochronę osoby małoletniej w centrum działań i wartości szkoły, tym samym pomagają tworzyć bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko. W naszej szkole, pełnoletni uczniowie mają takie samo […]

Do wzięcia indeksy na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w Konkursie Mechatroniki, Automatyki i Robotyki PW (MAiR). Konkurs nasz skierowany jest do uczniów lubiących rozwiązywać problemy techniczne, umiejących myśleć nieszablonowo i potrafiących szybko przyswajać wiedzę. Czyli dla przyszłych Mechatroników. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę (link) rodziców/opiekunów prawnych na udział w Konkursie. Harmonogram konkursu: I etap: tryb […]

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content