Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Zapraszamy do udziału w X Edycji Konkursu Fizycznego „Eureka”

Konkurs Fizyczny „Eureka” jest prowadzony przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. W naszej szkole konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych  zostanie przeprowadzony 11 marca br.  Zadaniem uczestników będzie wypełnienie w czasie 45 minut  testu składającego się z 30 pytań zamkniętych  i  odpowiedź  na jedno pytanie opisowe. Ponieważ tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania fizyki, skala trudności pytań pozwali  na wzięcie udziału w Konkursie większej ilości uczniów . Najlepszych czekają nagrody. Laureaci I, II i III miejsca w kraju w każdej kategorii konkursowej otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu cyfrowego, autorzy prac wyróżnionych na szczeblu krajowym otrzymają wydawnictwa albumowe. Również na najlepszych w szkole czekają nagrody. 

Konkurs jest konkursem samo finansującym i uczestnictwo w nim wiążę się z obowiązkiem dokonania niewielkiej wpłaty. Wszyscy uczniowie, którzy pragną wziąć udział w szkolnych zmaganiach proszeni są o pilne zgłoszenie i wpłacenie kwoty w wysokości 9,00 zł do nauczyciela fizyki Katarzyny Żuchowicz w najbliższy czwartek i piątek (16 i 17 stycznia br. ) podczas przerw lekcyjnych od 9:35 do 14:00 w auli czekoladowej.
Odpowiedzi na temat konkursy udzieli Katarzyna Żuchowicz,  katarzyna.zuchowicz@tm1.edu.pl
Strona konkursu  http://www.eureka.suwikr.pl/eureka/

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content