Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Konferencja Samorządów Warszawskich – Odnajdź swoje P.ASJE !

4 marca 2020 roku z inicjatywy naszego Samorządu Uczniowskiego miała miejsce Konferencja Warszawskich Samorządów Uczniowskich P.ASJE (czyli Porozmawiajmy o Aktywności Społecznej i Edukacji), nad którą patronat objął między innymi Prezydent m. st. Warszawy. Celem konferencji było propagowanie wśród uczniów i nauczycieli idei współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami, stworzenie okazji do wyrażania refleksji na temat edukacji, problemów współczesnego świata (np. kryzys klimatyczny), co ma istotny wpływ na życie i funkcjonowanie młodego pokolenia w XXI wieku. 

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością pani Dorota Łoboda – przewodnicząca Komisji Edukacji, współorganizatorka ruchu “Rodzice przeciwko Reformie Edukacji”, radna m. st. Warszawy; pani Joanna Gospodarczyk – dyrektorka Biura Edukacji m. st. Warszawy, burmistrz dzielnicy Mokotów – pan Rafał Miastowski, naczelnik Wydziału Edukacji dzielnicy Mokotów – pan Cezary Kocon oraz partnerzy zewnętrzni prowadzący warsztaty i dyskusje panelowe w ramach tego wydarzenia: fundacja Civis Polonus, Centrum Komunikacji Społecznej, Liceum w Chmurze, Szkoła Impro, Strajk dla Ziemi. Wśród zaproszonych gości obecni byli także przedstawiciele Stowarzyszenia Harcerskiego i Okręgu Mazowieckiego ZHR, którzy w ramach Inicjatyw Młodzieżowych sfinansowali część konferencji oraz przewodniczący Rady Rodziców ZSLiT nr 1, liczni sponsorzy, którzy merytorycznie i materialnie wsparli organizatorów.

Najważniejszymi zaproszonymi byli licznie przybyli uczniowie z aż 22 szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami, a nawet dyrektorzy niektórych placówek. Podczas uroczystego rozpoczęcia powitaliśmy między innymi koleżanki i kolegów ze Staszica, Zamoyskiego, Poniatowskiego, Batorego, Reytana, Lelewela, Wyspiańskiego, Norwida, Witkacego, Królowej Jadwigi i wielu innych. Co ciekawe – na konferencję przyjechała też reprezentacja LO z Szydłowca!

Program konferencji obejmował dwie części: pierwsza to panele, w ramach których młodzież wraz z opiekunami dyskutowała o wizji szkoły za X lat, o nowoczesnych wariantach edukacji atrakcyjnych dla uczniów; o kryzysie klimatycznym i możliwościach spowolnienia tych zmian z perspektywy nastolatka; o  internecie jako trzepaku XXI wieku. Szkoła Impro zaproponowała metody aktywizacji poprzez improwizację i sztukę. W drugiej części – warsztatowej – uczestnicy mieli okazję do zdobycia umiejętności dotyczących samorządności szkolnej – jak być liderem, jak poprowadzić kampanię wyborczą na przewodniczącego SU, jak organizować pracę samorządu, jak rozkręcić SU czy skąd zdobyć finanse na działalność samorządową. W tym samym czasie opiekunowie i dyrektorzy spotkali się na wspólnym warsztacie, w ramach którego wymieniali się własnymi doświadczeniami w pracy i wspólnie szukali rozwiązań na nurtujące ich problemy.

Z perspektywy uczestników i organizatorów największe znaczenie miała przerwa kawowa, podczas której wszyscy mogli spotkać się w luźnej atmosferze i porozmawiać o sobie, o swoich doświadczeniach. Wymieniano kontakty, żartowano, oglądano szkołę. Sekcja medialna przeprowadzała wywiady, robiła zdjęcia dokumentujące niezwykłą atmosferę – radości, spontaniczności, uśmiechu, podziwu dla organizatorów.

Z perspektywy gospodarzy – uczniów z Wiśniowej 56 – bardzo ważne okazały się nie tylko nowe kontakty, ale też organizowanie konferencji i jej przeprowadzenie dały możliwość doskonalenia ważnych w XXI wieku umiejętności – pracy w zespole, podejmowania decyzji, odpowiedzialności i świadomości konsekwencji podejmowanych działań, rozmawiania z ważnymi osobami, tworzenia zaplecza medialnego wydarzenia.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem, w ramach którego prowadzący Kuba Bareja i Paweł Rogalski podziękowali wszystkim zaangażowanym w jej przebieg. Kiedy Samorząd Uczniowski ZSLiT nr 1 jako organizator został poproszony na scenę, by pokazać się wszystkim zaproszonym, ze strony widowni zaczęto bić brawa. Zważywszy na fakt, że oklaski trwały długo, można uznać, że inicjatywa oddolna uczniów ZSLiT nr 1 o nazwie P.ASJE spotkała się z dużym zainteresowaniem. A z rozmów kuluarowych wynika, że za rok odbędzie się taka sama konferencja, być może w innej szkole warszawskiej. Cykliczność takiego wydarzenia i idea współpracy przy jego organizacji – to wnioski, które padły jeszcze tego samego dnia. Jedno jest pewne – młodzi mają potrzebę działania, są zaangażowani w sprawy społeczne i edukacyjne, chcą mieć wpływ na przestrzeń, w której funkcjonują.

ZATEM CZAS NA ZMIANY ! MŁODZI IDĄ !

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content