Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Pismo Pana Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta m. st. Warszawy z prośbą o zapoznanie się z nim przez nauczycieli, uczniów i rodziców.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i rodzice

Znaleźliśmy się w trudnym czasie . Wymagającym od każdego z nas daleko idących zmian w codziennym funkcjonowaniu, przeorganizowujących nam życie . Edukacja jest bardzo wrażliwą społecznie dziedziną, dotykającą uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców, a nie rzadko całych rodzin, dlatego nowe warunki pracy muszą być przez wszystkich akceptowane, a ich sens zrozumiały. Odpowiedzialność za jakość edukacji ponosimy bowiem solidarnie . Rolą Urzędu m.st. Warszawy jest zapewnić Państwu maksymalne wsparcie i pomoc wszędzie tam, gdzie to potrzebne, i tak ie czynimy starania.

Faktem jest, iż rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej o nauczaniu online przerzuca ciężar odpowiedzialności za zdalne prowadzenie zajęć, ocenianie uczniów w tym trybie oraz samą organizację lekcji na dyrektorów szkół i nauczycieli. Wdrożenie wielu dyrektyw wynikających z rozporządzenia będzie trudne lub wręcz niemożliwe. Są obawy o zwiększenie się biurokracji,która już teraz ogromnym obciążeniem oświaty w Polsce. Ministerstwo zapomniało, że zdecydowana większość placówek dopiero wypracowuje mechanizmy działania, a część uczniów i kadry dysponuje ograniczonym dostępem do sprzętu. Aby pandemia nie odbiła się negatywnie zarówno na zdrowiu uczniów, jak i ich umiejętnościach, robimy wszystko, aby w miarę możliwości ułatwić Państwu przjście przez ten wymagający wysiłku czas.

Zwracam się do dzieci i młodzieży z prośbą, by potraktowali obecną, nietypową sytuację z powagą, dobrze wykorzystali lekcje na odległość i pracowa li tak jakby robiliby to w szkole . Pamiętajcie też, by unikać spotkań w grupach i kontaktu z osobami starszymi czy schorowanymi, także własnymi dziadkami. Od naszych odpowiedzialnych postaw również zależy jak szybko miną obecne ograniczenia i restrykcje. Przejdziemy razem z Wami tę wyjątkową, edukacyjną drogę i będziemy Wam jako dorośli towarzyszyć w każdej, trudnej dydaktyczna ie lub wychowawczo sytuacji.

Rodziców  proszę  o  możliwe  wsparcie  procesu  nauczania,  cierpliwe  zgłaszanie  problemów i możliwość i rozwiązań. Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy teraz przeciążeni i zmęczeni psychicznie. Wspólnie właśnie uczymy się czegoś nowego. Ważne, byśmy nie byli dla siebie zbyt surowi, działali we współpracy i z empatią. Zdajemy sobie sprawę, że na obecnym etapie prac bez Państwa pomocy i wsparcia nauka wirtualna będzie trudna.

Nauczyciele nie mogą być pozostawieni samym sobie. Powinni w tej nowej sytuacji dysponować narzędziami  do  wykonywania   pracy  oraz  wiedzą,  jak  efektywnie  uczyć  bez  osobistego  kontaktu z  uczniami.  Niektórym  przyjdzie to  łatwiej, innym trudniej,  ale  razem  możemy wypracować  praktyki i standardy. Dzielmy się naszymi doświadczeniami i pomagajmy sobie nawzajem. Do dyspozycji nauczycieli pozostaje samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli Warszawskie  Centrum Innowacji     Edukacyjno-Społecznych Szkoleń, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i wydziały oświaty w poszczególnych dzielnicach. Stworzyliśmy bazę danych z wartościowymi materiałami edukacyjnymi  (repozytorium  na stronie  Biura  Edukacji).

Dyrektorom szkół zapewniamy konsultacje prawne i merytoryczne. Przygotowaliśmy poradnik dotyczący sposobów organizacji nowej pracy. Spodziewamy się, że w wielu kwestiach konieczne będzie wykonywanie działań formalno-proceduralnych wymagających zasięgnięcia opinii prawników. Występujemy również do MEN o wykładnie szczegółowe, wszędzie tam gdzie zgłaszacie Państwo wątpliwości interpretacyjne w naprędce wydawanych przepisach.

Wszystkich Państwa pragnę zapewnić, że w miarę możliwości będziemy rozwiązywać pojawiające się problemy i wyprzedzać powstawanie kolejnych. Jesteśmy, jako samorząd warszawski w trakcie finalizacji  technicznych  rozwiązań,   które   w   istotny   sposób   wpłyną   na   łatwiejszą   realizację tego nadzwyczajnego przedsięwzięcia, jakim jest nauczanie zdalne. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępie tych  prac.

Dziękuję Państwu za odpowiedzialność, którą wykazaliście się do tej pory proszę o zgłaszanie merytorycznych propozycji, które będą udoskonalać obecne ustalenia.

Dziękuję uczniom za aktywność w nauce zdalnej i rodzicom za zaangażowanie w naukę dzieci.

Przed nami najtrudniejsze egzaminy. Jeden z odpowiedzialności za bezpieczeństwo nas wszystkich, dlatego tak ważne jest aby minimalizować rozprzestrzeniania się koronawirusa i nie wychodzić  z domów . Drugi z edukacji zdalnej. To egzaminy, które zdamy razem.

Z poważaniem
Rafał Trzaskowski

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content