Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12-25 marca 2020 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY 8/2020 z dnia 11 marca  2020 r.
w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w związku COVID – 19

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, Dyrektor szkoły informuje o zawieszeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że:

  1. zajęcia specjalizacyjne, realizowane u pracodawców:
    – w dniu 12 marca 2020 r. będą odbywały się bez zmian;
    – w dniu 19 marca 2020 r. są odwołane;
  2. rekolekcje w dniach 16-18 marca br. są odwołane;
  3. spotkanie z Rodzicami / Opiekunami zaplanowane na 25 marca br., nie odbędzie się;
  4. konkursy, zawody sportowe itp. są odwołane.

Uczniowie, w wyżej wymienionych dniach nie przychodzą do szkoły. Zgodnie z zalecaniami proszę o pozostanie w domach, ograniczenie uczestniczenia w spotkaniach towarzyskich, unikanie większych skupisk osób i przestrzeganie zasad higieny.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem obserwacyjno – zakaźnym (tel. infolinię NFZ:  800 190 590).

W czasie zawieszenia zajęć uczniowie pracują samodzielnie, uzupełniając swoje wiadomości i rozwijając kompetencje, z naciskiem na przedmioty rozszerzone, maturalne oraz zajęcia zawodowe egzaminacyjne z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych, przygotowanych przez nauczycieli. W terminie późniejszym powiadomimy o sposobie udostępnienia tych materiałów.

Rodziców / Opiekunów proszę o zadbanie, aby dzieci przestrzegały zaleceń o pozostaniu w domu i zachęcanie ich do samodzielnej nauki.

Zobowiązuję wszystkich do śledzenia komunikatów na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content