Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI E.14 i E.19

Poprawkowe egzaminy z kwalifikacji zawodowych E.14 i E.19 odbędą się w terminach:

PISEMNY:

E.19 – 23.06.2020 r.  godz. 14:00,  sala 209 (obecność o godz. 13:30 )

PRAKTYCZNY:

E.14 – 25.06.2020 r. godz. 8:00, sala 300 (obecność o godz. 7:30)

E.19 – 25.06.2020 r. godz. 9:00, sala 119 (obecność o godz. 8:15)

E.19 – 25.06.2020 r. godz. 15, sala 119 (obecność o godz. 14:15)

Informacje o terminach zostały również rozesłane wszystkim zdającym pocztą elektroniczną.

Ponadto, zapoznajcie się z ważnymi dla Was informacjami dotyczącymi procedur przeprowadzania egzaminów w czasie pandemii, jak również z wykazem przyborów pomocniczych, które można wnieść na poszczególne egzaminy. Materiały te dostępne są pod poniższymi linkami:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych–wytyczne-men-cke-i-gis

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/PP2012_2017_2019-czesc_praktyczna-VI-VII i VIII-IX_2020.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/PP2012_2017_2019-czesc_pisemna-VI-VII i VIII-IX_2020.pdf

Agnieszka Gwardiak

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content