Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI EE.08 i EE.02

Egzaminy z kwalifikacji zawodowych EE.08 i EE.02 odbędą się w terminach:

PISEMNE:

EE.08 – 23.06.2020 r. godz. 10:00,  w salach: 416, 209, 200

EE.02 – 23.06.2020 r. godz. 12:00, w salach: 416, 209

PRAKTYCZNY EE.08

30.06.2020 r.; godziny egzaminów: 8:00 ; 12:00 ; 16:00 , sale: 412 i 413

01.07.2020 r.; godziny egzaminów: 8:00 ; 12:00 ; 16:00 , sale: 412 i 413

02.07.2020 r.; godziny egzaminów: 8:00 ; 12:00 , sale: 412 i 413

PRAKTYCZNY EE.02

30.06.2020 r. ; godziny egzaminów: 8:00 ; 12:00 ; 16:00 , sala 19

01.07.2020 r. ; godziny egzaminów: 8:00 ; 12:00 ; 16:00 , sala 19

02.07.2020 r. ; godziny egzaminów: 8:00 ; 12:00 ; 16:00 , sala 19

03.07.020 r. ; godzina egzaminu 8:00 , sala 19

Na egzamin pisemny należy stawić się 1 godzinę wcześniej, a na egzamin praktyczny należy stawić się przynajmniej 45 minut wcześniej z własnymi przyborami, dowodem osobistym/legitymacją oraz z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa związanych z covid 19 – w szczególności: maseczki, przyłbice.

Szczegółowe listy zostaną wkrótce rozesłane zdającym pocztą elektroniczną i/lub przez Dziennik/przez wychowawców klas.

Ponadto, zapoznajcie się z ważnymi dla Was informacjami dotyczącymi procedur przeprowadzania egzaminów w czasie pandemii, jak również z wykazem przyborów pomocniczych, które można wnieść na poszczególne egzaminy. Materiały te dostępne są pod poniższymi linkami:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych–wytyczne-men-cke-i-gis

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/PP2012_2017_2019-czesc_praktyczna-VI-VII i VIII-IX_2020.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/PP2012_2017_2019-czesc_pisemna-VI-VII i VIII-IX_2020.pdf

Agnieszka Gwardiak

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content