Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Nabór na bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych – rok akademicki 2020/2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór na trzy bezpłatne miejsca na stacjonarne studia I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Dostępne kierunki to Informatyka i Zarządzanie Informacją.

Kryteria naboru

Kandydaci powinni spełniać niżej wymienione kryteria:

  • Ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i mieszkają na terenie Województwa Mazowieckiego;
  • Aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych;
  • Ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z wynikami: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3;
  • Pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 3640zł

https://www.mazovia.pl/edukacja-i-sport/edukacja/

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content