Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Potrzebujesz pomocy psychologicznej, prawnej lub socjalnej? Jesteś świadkiem przemocy lub niepokoisz się o swoich bliskich?

to lista miejsc, do których możesz się zwrócić w takich sytuacjach.

Dzwoń lub pisz.

112 – Numer alarmowy

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny. Pomoc telefoniczna, mailowa. 
116111.pl

800 080 222 – Telefon dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli
Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny. Pomoc telefoniczna, mailowa, czat.
liniadzieciom.pl

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
Czynny od poniedziałku do piątku 12.00–15.00. Pomoc telefoniczna, mailowa.
800100100.pl

800 12 12 12 – Telefon Rzecznika Praw Dziecka
Czynny od poniedziałku do piątku 8.15–16.00 Pomoc psychologiczna i prawna, telefon interwencyjny.
brpd.gov.pl

800 120 002 – Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy
Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny. Pomoc telefoniczna, mailowa. Pomoc psychologiczna i prawna. Informacja o procedurze zakładania Niebieskiej Karty.
niebieskalinia.info

22 668 70 00 – Niebieska linia, telefon dla osób doznających przemocy
Czynny codziennie od 12.00-18.00. Pomoc psychologiczna i prawna. Informacja o procedurze zakładania Niebieskiej karty.
niebieskalinia.pl

600 070 717 – Telefon interwencyjny przy Centrum Praw Kobiet
Czynny codziennie, całodobowo.

22 621 35 37 – Telefon zaufania przy Centrum Praw KobietCzynny od poniedziałku do piątku 10.00–16.00. Pomoc telefoniczna, mailowa. Pomoc psychologiczna i prawna.
cpk.org.pl

888 88 33 88 – Telefon dla kobiet doświadczających przemocy przy fundacji Feminoteka
Czynny od poniedziałku do piątku 8.00–20.00. Pomoc psychologiczna i prawna.
feminoteka.pl

Twój Parasol – aplikacja
Aplikacja mobilna www.twojparasol.pl dla osób doświadczających przemocy. Umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych na numer alarmowy policji. Oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych, które ukrywa prawdziwą funkcję aplikacji dla bezpieczeństwa użytkowników.

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Czynny od poniedziałku do piątku 9.30-15.30, bezpłatny.

800 120 148 – Zatrzymać przemoc – anonimowa policyjna linia specjalna
Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny.

800 702 222 – Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
Czynny codziennie, całodobowo, bezpłatny. 
liniawsparcia.pl

800 012 005; 22 255 22 50 – Telefon Pogadania dla seniorów
Czynny codziennie 15.00–20.00.
telefonpogadania.pl

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób dorosłych
Czynny codziennie 14.00–22.00, bezpłatny.

22 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciw Depresji
Czynne środa i czwartek 17.00–19.00.
forumprzeciwdepresji.pl

800 108 108 – Linia wsparcia dla osób po stracie bliskich przy fundacji Nagle Sami
Czynna od poniedziałku do piątku 14.00–20.00, bezpłatny.
naglesami.org.pl

800 111 123 – Tumbolinia dla dzieci i młodzieży i ich bliskich przeżywających żałobę
Czynny od poniedziałku do piątku 12.00-18.00.
tumbopomaga.pl

22 628 52 22 – Telefon zaufania dla osób LGBT+ przy fundacji Lambda
Czynny od poniedziałku do piątku 18.00-21.00.
lambdawarszawa.org

574 411 981 – Telefon dla pracowników służby zdrowia i ich bliskich przy Ośrodku Psychoterapii INTRA
Czynny od poniedziałku do piątku 12.00-18.00 – umożliwia umawianie na bezpłatne konsultacje psychologiczne.
osrodekintra.pl

22 290 20 50 – Bezpłatna pomoc prawna dla pracowników służby zdrowia przy Okręgowej Radzie Adwokackiej (Warszawa)
Czynny od poniedziałku do piątku 9.00-18.00. Dostępna również pomoc mailowa pod adresem: 
adwokacidlamedykow@ora-warszawa.com.pl
ora-warszawa.com.pl

800 676 676 – Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich 
Czynna poniedziałek 10.00–18.00, wtorek – piątek 8.00–16.00. Kontakt mailowy: 
biurorzecznika@brpo.gov.pl
rpo.gov.pl

800 190 590 – Infolinia Biura Rzecznika Praw Pacjenta
Czynna poniedziałek – piątek 8.00-20.00
gov.pl/web/rpp/

Inne ważne strony, na których znajdziesz listę miejsc oferujących pomoc i potrzebne informacje – materiały edukacyjne i informacyjne

 • fdds.pl – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się profilaktyką przemocy wobec dzieci, pomocą dzieciom jej doświadczającym i ich opiekunom (psychologiczna, medyczna, prawna).
 • kopd.pl – Komitet Ochrony Praw Dziecka zajmuje się pomocą dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. Zawiera informację o prowadzonej przez KOPD pomocy psychologicznej i prawnej.
 • interwencjakryzysowa.pl – strona zawiera listę Ośrodków Interwencji Kryzysowej oferujących pomoc psychologiczną i prawną na terenie całego kraju.
 • pcpr.info – strona zawiera listę Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na terenie całego kraju.
 • ops.pl – strona zawiera listę Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie całego kraju.
 • um.warszawa.pl/antyprzemocowa – strona Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa zawierająca informacje o możliwościach uzyskania pomocy dla osób doświadczających przemocy. Możliwość kontaktu również pod numerem 19 115.
 • poznan.pl – strona Urzędu Miasta Poznań, zakładka „Wsparcie psychologiczne”. Zawiera listę miejsc udzielających wsparcia psychologicznego, w tym pomoc dla osób niesłyszących oraz cudzoziemców (języki: angielski, rosyjski, ukraiński, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, arabski).
 • pcps.pl – Fundacja Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, przeciwdziałanie przemocy, wspieranie relacji partnerskich i kompetencji rodzicielskich, tel. 61 221 11 12, e-mail: fundacja@pcps.pl.
 • przemoc.edu.pl – wielkopolska kampania społeczno-edukacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Informacje o miejscach, które zajmują się pomocą dla osób doznających przemocy, stosujących przemoc i świadków takich zachowań.
 • porozmawiajmy.edu.pl/czytelnia/pomoc-bez-wychodzenia-z-domu– lista telefonów pomocowych.
 • ptpp.pl/terapeuci-oferujacy-wsparcie – lista psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej gotowych udzielić bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego.
 • ptppd.pl/wsparcie-dla-potrzebujacych/ – wsparcie dla potrzebujących oferowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.
 • pokonackryzys.pl – lista miejsc udzielających pomocy.
 • pogotowiekryzysowe.pl – pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej.
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content