Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Egzamin zawodowy – terminy

Etap pisemny egzaminu zawodowego:

23 czerwca

godz. 10:00 – EE.08 technik informatyk sala 416, 200 i 209

godz. 12:00 – EE.02 technik mechatronik sala 416 i 200

godz. 14:00 – E.19 sala 209

Etap praktyczny egzaminu zawodowego:

EE.08

30 czerwca godz. 8:00, 12:00, 16:00

1 lipca godz. 8:00, 12:00, 16:00

2 lipca godz. 8:00, 12:00, 16:00

EE.02

30 czerwca godz. 8:00, 12:00, 16:00

1 lipca godz. 8:00, 12:00, 16:00

2 lipca godz. 8:00, 12:00, 16:00

E.14

25 czerwca godz. 8:00 sala 300

E.19

25 czerwca godz. 9:00 i 15:00 sala 119

Na egzamin przychodzimy co najmniej 45 minut wcześniej z dokumentem tożsamości i czarnym długopisem oraz dozwolonymi pomocami (na egzaminie pisemnym można mieć kalkulator prosty). Zdający są zobowiązani zakrywać nos i usta do czasu zajęcia miejsca w sali.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content