Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

HARMONOGRAM odbioru dokumentów przez stypendystów programu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

Wydrukowane i podpisane przez szkołę dokumenty należy odbierać w terminach:

15.06.2020 (poniedziałek) – odbierają tegoroczni maturzyści

16, 17, 18.06.2020 w godzinach 9.30 – 13.00 – uczniowie z klasy 1, 2, 3

Punkt odbioru to: główne wejście na parterze.

Przypominamy, że stypendyści są zobowiązani w terminie do 18.06.2020 !!! dostarczyć do:

Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa

następujące dokumenty:

  • Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Ucznia –podpisany przez wnioskodawcę, dyrektora szkoły(pieczęć dyrektora szkoły) i nauczyciela – opiekuna stypendysty;
  • Sprawozdanie okresowe  podpisane przez wnioskodawcę oraz nauczyciela – opiekuna stypendysty;
  • Dane uczestnika projektu – podpisane przez wnioskodawcę

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content