Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

MATURA Z INFORMATYKI

Zdający egzamin maturalny z informatyki, proszeni są o przybycie do szkoły w celu sprawdzenia działania komputera i zainstalowanego oprogramowania.

Sprawdzanie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. według poniższego harmonogramu:

zdający egzamin w sali 300 – przychodzą na godz. 10:00

zdający egzamin w sali 304 – przychodzą na godz. 10:30

zdający egzamin w sali 305 – przychodzą na godz. 11:00

zdający egzamin w sali 400 – przychodzą na godz. 11:30

zdający egzamin w sali 401 – przychodzą na godz. 12:00

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !

Agnieszka Gwardiak

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content