Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Stypendia im. Jana Pawła II

Rekrutacja dla uczniów będzie trwała do 31 lipca 2020 roku.

adresowane do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne.

– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Szczegóły znajdziesz tu: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

Ponadto, od bieżącego roku został uruchomiony pilotaż Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS), za pośrednictwem którego od bieżącej edycji można wypełniać wnioski o ww. stypendia.

Dostęp: www.um.warszawa.pl/stypendia  

Kontakt w sprawie stypendiów:

stypendia@centrumjp2.pl
tel. +48 22 826 42 22

Agnieszka Gwardiak

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content