Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Uwaga!! Dotyczy wypłaty stypendium za wyniki w nauce

Uczniowie, którym przyznano stypendium za wyniki w nauce proszeni są o wypełnienie wniosku i przesłanie go w terminie do 31 sierpnia 2020 r., do p. Lidii Zdrodowskiej wyłącznie za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Osoby, które wypełniły taki wniosek po I semestrze nic nie wysyłają, chyba, że zmienił się numer konta do wypłaty.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content