Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

STYPENDIA SAPERE AUSO


Rozpoczął się nabór wniosków w ramach XIII edycji projektu stypendialnego m.st. Warszawy SAPERE AUSO, adresowanego do najzdolniejszych uczniów warszawskich publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 sierpnia 2020 r.

od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00

Gotowy wniosek (tj. wypełniony i zarejestrowany w ESdOS, a następnie wydrukowany i podpisany przez wnioskodawcę) wraz z dołączoną opinią dyrektora szkoły (wymaganą, gdy dyrektor nie jest wnioskodawcą) – należy dostarczyć bezpośrednio lub wysłać pocztą na adres:

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa
– w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO”.

Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do urzędu !

Ponadto, od bieżącej edycji projektu, wnioski o stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO można wypełniać w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS), dostęp: www.um.warszawa.pl/stypendia
System jest obecnie w fazie pilotażu i na bieżąco udoskonalany, aby jak najlepiej mógł służyć wszystkim zainteresowanym. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt: esdospomoc@centrumjp2.pl

KONTAKT

Operatorem stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy:
e-mail: stypendia@edu.um.warszawa.pl
telefon: 22/ 44 33 584 lub 22/ 44 33 581.

W przypadku ewentualnych problemów technicznych z Elektronicznym Systemem do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy, prosimy o kontakt: esdospomoc@centrumjp2.pl 

Przydatne linki:

http://www.edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2019/6968/

http://www.um.warszawa.pl/stypendia

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/stypendia/22270/attachments/vademecum_sapere_auso_2020_7.pdf

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/stypendia/22270/attachments/stypendia_sapere_auso_-_jak_wypelnic_wniosek_4a.pdf

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/stypendia/22270/attachments/wzor_opinii_dyrektora_szkoly_2_2020.docx

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/stypendia/22270/attachments/rodo_kaluzula_informacyjna_przepis_prawa_2020_6final.pdf

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia/22270-stypendia-mst-warszawy-sapere-auso-na-rok-szkolny-20202021

Agnieszka Gwardiak

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content