Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

MŁODY INNOWATOR XIV edycja 2020/2021

ORGANIZATORZY:
Komitet Naukowo-Techniczny FSNT- NOT Doskonalenia Kadr
Towarzystwo Kultury i Historii Techniki
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT-NOT

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SZKOLNY
MŁODY INNOWATOR
XIV edycja 2020/2021
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content